Vem är jag..

02.09.2019

Jag är Diplomerad avspännings och stresspedagog, mindfulnessinstruktör och socionom. Jag driver mitt företag livsbalanzen på deltid. Anledningen till att jag startade livsbalanzen var för att jag vill hjälpa andra att nå en bättre balans och välmående i sitt liv. Alltför många människor lever i en alltför stressfyllt liv eller känner att tillvaron inte riktigt är som man önskar. Sjukskrivningstalen på stressrelaterade sjukdomar bara ökar och någonstans måste vi alla hjälpas åt för få ett stopp på detta. Det är inte ok. Anledningarna till sjukskrivningarna är många, och det är ofta flera faktorer som spelar in när en person blir sjukskriven. Så genom individuella samtal och eventuellt avspänningsmassage hopps jag att jag kommer kunna ge personer ett mer balanserat liv och ett bättre välmående. Vilket också skapar glädje och harmoni.