Jag hjälper dig att skapa en balanserad och hållbar livsstil

Hej!

Välkommen till min sida. Jag är Diplomerad avspänning och stresspedagog med kognitiv inriktning,  mindfulness instruktör, Socionom och undersköterska. Jag har i hela mitt yrkesliv arbetat med människor i någon form. Att hjälpa andra människor har alltid varit min stora drivkraft. Att kunna hjälpa andra människor till ett större välmående är en av de stora glädjekällorna i livet för mig. Jag har själv erfarenhet av att hamna i en alltför stressfylld tillvaro och vad det kan göra med en. Idag är jag tacksam för den kunskap jag har fått med mig i hur man kan få en hållbar och balanserad tillvaro och den kunskapen vill jag dela med mig av till dig. Jag hjälper dig att hitta en mer balanserad och harmonisk livsstil. Som både kommer att stärka dig själv som person och hur du vill att ditt liv ska se ut.